[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default”][et_pb_row _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” custom_padding=”||120px|||”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default”][et_pb_post_title meta=”off” featured_image=”off” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default”][/et_pb_post_title][et_pb_toggle title=”§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ locked=”off” sticky_enabled=”0″]
 1. Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest KIRYS Marek Paliwoda    ul. Rosy Bailly 13/27, 0-494 Warszawa, REGON: 122668870, NIP: 527-101-83-16 

(zwana dalej „Organizatorem”).

 1. Fundatorem nagród jest Organizator.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 4. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 1. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 2. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stroni serwisu www.facebook.com/sklepkirys (​zwanej dalej “Fanpage”).
 3. Konkurs ma na celu wywołanie aktywności w social mediach grupy zawodowej pracowników służb mundurowych oraz promocję sklepu mundurowego kirys.pl.
 4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”§ 2. UCZESTNICY KONKURSU” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ locked=”off” sticky_enabled=”0″]
  1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy użytkownicy posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com lub zarejestrowani użytkownicy sklepu www.kirys.pl.
  2. Uczestnik oświadcza, że:

a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkurs

b) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

c) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

d) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

e) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

 

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”§ 3. NAGRODA” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ locked=”off” sticky_enabled=”0″]
 1. W Konkursie przewidziano nagrody rzeczowe. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane 12 razy i każdorazowo będą ustalane przez Organizatora w każdy poniedziałek przez kolejne 12 tygodni zaczynając od 01.02.2021 r. Zgodnie z §3, Ust. 1. 3. Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego w serwisie
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inne nagrody.
[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ locked=”off” sticky_enabled=”0″]
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/sklepkirys.

2. Konkurs trwa od dnia 1 lutego 2021 r. przez kolejnych 12 tygodni tj. do 30 Kwietnia 2021r.

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE ” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ locked=”off” sticky_enabled=”0″]
  1. Zadania konkursowe będą ustalane przez Organizatora w każdy poniedziałek przez kolejne 12 tygodni zaczynając od 01.02.2021 r.

a) czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook,

b) Przez kolejne 12 tygodni poczynając od poniedziałku 08.02.2021, każdy Uczestnik chcący wziąć udział w konkursie będzie musiał wykonać zadanie powierzone przez organizatora na dany tydzień. Będą to zarówno aktywności w obrębie portalu Facebook jak i poza nim.

c) W czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może wziąć w nim udział nieograniczoną ilość razy.

d) Informacje o Zwycięzcy w danym odcinku Konkursu, zostaną opublikowane w każdy poniedziałek  począwszy od 08.02.2021r. na Facebook’u Organizatora.

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/sklepkirys

 

 

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ locked=”off” sticky_enabled=”0″]
 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook lub w sklepie www.kirys.pl.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania określonego przez organizatora
 3. O wyłonieniu zwycięzcy oraz przyznaniu nagród decyduje Organizator w drodze losowania.
 4. Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook’u lub za pośrednictwem maila na adres: sklep@kirys.pl,​ w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody.
 5. W przypadku gdy zadanie konkursowe nie będzie aktywnością publiczną na portalu Facebook to Organizator skontaktuje się ze zwycięzcą danego odcinka konkursu za pośrednictwem maila lub w nietypowych przypadkach poprzez prywatną wiadomość na portalu Facebook.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie ​www.facebook.com/sklepkirys.​
 7. Warunkiem odebrania nagród przez Zwycięzcę jest przesłanie Organizatora wiadomości z następującymi danymi: imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres mailowy.
 8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane Zwycięzcy do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do samodzielnego wyboru sposobu dostarczenia lub wysłania nagród .
 10. Nagrody zostaną wysłane za pomocą firmy kurierskiej lub będą dostępne do odbioru osobistego w siedzibie Organizatora. Koszt związany z wysyłką nagród ponosi Organizator.
 11. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

 

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default” title_font=”||||||||” hover_enabled=”0″ locked=”off” sticky_enabled=”0″]
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
  2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ locked=”off” sticky_enabled=”0″]
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook lub w sklepie internetowym www.kirys.pl.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 5. Organizatorem, właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Kirys Marek Paliwoda, ul. Rosy Bailly 13/27, 01-494 Warszawa NIP 527-101-83-16
 6. Dane osobowe zbierane przez Kirys Marek Paliwoda poprzez sklep internetowy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”§ 9. PRAWA AUTORSKIE” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ locked=”off” sticky_enabled=”0″]
  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ locked=”off” sticky_enabled=”0″]
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Reklamacja w formie wiadomości prywatnej na Facebooku, powinna zawierać nazwę użytkownia serwisu facebook lub sklepu kirys.pl, imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Konkursu.

 

 

[/et_pb_toggle][et_pb_toggle title=”§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE” _builder_version=”4.8.2″ _module_preset=”default” hover_enabled=”0″ locked=”off” sticky_enabled=”0″]
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 Lutego 2021 r. i obowiązuje do 30 kwietnia 2021 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: ​www.facebook.com/sklepkirys.​
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.kirys.sklep.pl/regulamin_konkursu
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

 

 

[/et_pb_toggle][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]